SRJP 2011/2012

Okres obowiązywania 11.12.2011 – 08.12.2012

Faktyczny rozkład jazdy wyglądał zupełnie inaczej. Przyczyną było wygranie przetargu na obsługę połączeń Kościerzyna – Czersk przez spółkę Przewozy Regionalne która zastąpiła spółkę Arriva RP. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpiło po wydrukowaniu Sieciowych Rozkładów Jazdy Pociągów. SRJP 2011/2012 był ostatnim który został wydany w wersji drukowanej. Od obowiązywania SRJP 2012/2013 obowiązek publikacji spadł na spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe która wydaje SRJP tylko w wersji elektronicznej.Był to również ostatni rok kursowania pociągów na trasie Kościerzyna – Czersk. Ostatni całoroczny pociąg w relacji Czersk – Kościerzyna odjechał ze stacji Bąk w dniu 08.12.2012 o godzinie 16:40.

Tabela 429

Tabela 440

Scroll to Top